Bộ Tài chính đứng thứ 2 về cải cách hành chính năm 2019

(TBTCVN) – Bộ Tài chính tiếp tục đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 (PAR index 2019). Kể từ khi thực hiện chấm điểm năm 2012, Bộ Tài chính giữ vị trí thứ 2 trong các năm 2014, 2015, 2016, 2018 và 2019.

Sáng 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019).

Bộ Tài chính đứng đầu ở nhiều chỉ số thành phần

Theo bảng xếp hạng PAR năm 2019 của các bộ, Bộ Tài chính đứng thứ 2 trên tổng số 17 bộ, ngành được xếp hạng với 94,77%. Đứng thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với 95,4% và đứng thứ 3 là Bộ Tư pháp với 90,12%.

14 bộ còn lại đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

16/17 đơn vị có Chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2018, trong đó, Bộ Tài chính có giá trị điểm số tăng 4,59%, đứng thứ 3 về mức tăng sau Bộ Giao thông vận tải (5,4%) và NHNN (4,83%). Bộ Công thương có giá trị Chỉ số CCHC thấp hơn so với năm 2018 là 0,02%.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018 (giá trị trung bình năm 2018 là 82,68%). Điều này cho thấy các bộ, ngành đã có nhiều sự cải thiện về điểm số, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành trong năm vừa qua.

Trong đó, phân tích về 7 chỉ số thành phần của PAR Index, ở hầu hết các chỉ số Bộ Tài chính đều có mức tăng cao và đạt thứ hạng cao về mức độ CCHC.

Cụ thể, ở chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC”, Bộ Tài chính cùng với 8 đơn vị đạt mức điểm cao nhất là 100%, cho thấy những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ CCHC thông qua các nội dung kiểm tra, tuyên truyền CCHC, nâng cao chất lượng công tác ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch CCHC đã ban hành.

Ở chỉ số “cải cách tài chính công”, Bộ Tài chính đạt thứ hạng cao nhất với 99 điểm. Chỉ số này thể hiện sự cải cách trong các lĩnh vực như “thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý”, “Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ về quản lý, sử dụng tài sản công”, “Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ”… Tuy nhiên, giá trị trung bình của chỉ số này ở 17 đơn vị giảm so với năm 2018 là 2,61% (từ 82,94% năm 2018 giảm xuống còn 80,33% năm 2019).

Một chỉ số thành phần nữa Bộ Tài chính cũng đạt thứ hạng đứng đầu là chỉ số “hiện đại hóa hành chính” với 98,36%. Chỉ số này thể hiện các bộ đạt được kết quả khá tích cực tại tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Điều này thể hiện những cố gắng, nỗ lực của các bộ, cơ quan trong phát triển Chính phủ điện tử.

Nhiều bộ, ngành nỗ lực CCHC trong năm qua

Ở chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”, Bộ Tài chính đạt 90,99%, đứng thứ hai sau NHNN. Giá trị trung bình của chỉ số này ở 17 đơn vị là 79,16%, thấp nhất trong 7 chỉ số song đã tăng 3,9% so với năm 2018. Kết quả này thể hiện Bộ đã có nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý VBQPPL sau rà soát và kiểm tra, xử lý VBQPPL. Đồng thời, chú trọng việc trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức, kịp thời trả lời những kiến nghị, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện thể chế, chính sách của các cơ quan thuộc hệ thống quản lý ngành tại địa phương, giúp cho địa phương thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước.

Với chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính”, Bộ Tài chính đạt 94,57%, đứng thứ 2 trong 17 đơn vị được xếp hạng. Tương tự, ở chỉ số “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”, Bộ Tài chính đạt 92,97%, đứng thứ 2. Ở chỉ số “Xây dựng và nâng cao chất lượng cải cách công việc các bộ”, Bộ Tài chính đạt 90,79%.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3 về CCHC. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chấm điểm năm 2012 đến nay, Bộ Tài chính đã có cải thiện đáng kể về chỉ số CCHC. Năm 2012, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 8, năm 2013 đã lên vị trí thứ 4 và sau đó giữ vị trí thứ 2 trong các năm 2014, 2015, 2016, 2018 và 2019. Riêng năm 2017, Bộ Tài chính giữ vị trí thứ 3.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung CCHC trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chỉ số CCHC tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả CCHC trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

H.Y
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

 

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *