Các công cụ so sánh báo cáo tài chính (BCTC)

Các công cụ so sánh báo cáo tài chính (BCTC)

Công cụ so sánh báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Để phân tích một cách hiệu quả dữ liệu tài chính và các báo cáo liên quan, xác định xem tổ chức đang làm thế nào, nhắm vào những lĩnh vực quyết định cần chú ý và giúp đỡ, thì công ty có thể sử dụng một số công cụ so sánh báo cáo tài chính sau:

So sánh

Các bảng báo cáo tài chính là những tài liệu thuộc về quá trình cơ bản không thay đổi – thể hiện dữ liệu chỉ liên quan đến một thời kỳ cụ thể. Tuy nhiên, các chủ sở hữu và nhà quản lý doanh nghiệp (và những người sử dụng các bảng báo cáo tài chính khác) vẫn không chỉ quan tâm đến thời kỳ được báo cáo, mà quan tâm đến xu hướng của những sự kiện trong những thời kỳ dài hơn. Do đó, sự phân tích báo cáo tài chính về cơ bản vẫn bị giới hạn.

Tuy nhiên, khi so sánh dữ liệu bảng báo cáo tài chính với một vài dữ liệu sau đây, công ty có thể đạt được sự hiểu biết tốt hơn về những khuynh hướng và đưa ra được những quyết định phù hợp về ý nghĩa của chúng. Mặc dù không ai trong chúng ta có thể thay đổi quá khứ. Nhưng công ty vẫn có thể sử dụng thành quả quá khứ như mốc so sánh hoặc so sánh chuẩn với tình hình hiện nay, để đưa ra những quyết định chính xác hơn trong tương lai. Những so sánh khả thi bao gồm:

 • Thành quả đã qua của chính doanh nghiệp (Những kết quả của thời kỳ trước đây).
 • Thành tích của các nhà cạnh tranh (Những doanh nghiệp tương tự khác).
 • Thành tích của ngành công nghiệp nói chung (Những doanh nghiệp khác trong cùng ngành công nghiệp).
 • Những mục đích, mục tiêu và kế hoạch chi tiết của tổ chức.
 • Tỉ lệ phần trăm xu hướng. Cũng có thể hoàn tất việc phân tích báo cáo tài chính qua cách sử dụng những tỉ lệ phần trăm xu hướng, vẫn được sử dụng để nêu lên một con số dữ liệu tài chính so với năm cơ sở. Quy tắc trong việc sử dụng những tỉ lệ phần trăm xu hướng là ít nhất phải xem xét 3 điểm dữ liệu, trước khi có thể xác định 1 xu hướng.

Các bảng báo cáo so sánh

Một bảng báo cáo tài chính so sánh thể hiện dòng sản phẩm theo phần trăm cũng như theo số đôla tuyệt đối. Mỗi dòng sản phẩm trên các bảng báo cáo tài chính đều được trình bày như là phần trăm của một tổng số, là tổng số tài sản, hoặc tổng doanh thu. Cách trình bày các bảng báo cáo so sánh được biết đến như cách phân tích theo chiều dọc – bộc lộ những thay đổi số lượng liên quan đối với dòng sản phẩm.
Những tỷ số về tài chính và kinh doanh. Việc phân tích tài chính hợp lý những kết quả của công ty, cung cấp cách đo lường và đánh giá tiến bộ đạt được những mục đích và mục tiêu cả về mặt tài chính lẫn kinh doanh (nghĩa là đạt được một lợi nhuận đầu tư thích hợp hoặc duy trì một vị trí thị trường thỏa mãn). Vị trí tài chính của công ty thường liên quan đến hai điều xem xét cơ bản:

 1. Tiềm năng đối với sự tồn tại: Được đo lường bằng khả năng tiền mặt(khả năng đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn), khả năng trả nợ (khả năng đáp ứng những nghĩa vụ tài chính dài hạn), và đòn bẫy vay nợ (tỉ lệ phần trăm những nguồn vốn bên ngoài so với nội bộ, được sử dụng để hình thành cơ cấu vốn của công ty).
 2. Thành quả: Đối với những việc đáp ứng mục đích tài chính và kinh doanh, được đo lường bằng những kết quả quản lý tài sản và khả năng sinh lợi.

Tỉ số (ratio), tiêu biểu cho mối quan hệ toán học giữa hai tình trạng về số lượng, là phương pháp đầu tiên được sử dụng đối với cách phân tích này. Khi được đo lường trong suốt một thời kỳ, thì tỷ số cho thấy những thay đổi hoặc xu hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng cũng cung cấp thông tin có giá trị để nhận ra những dấu vết rắc rối về kinh doanh. Việc nhận ra các vấn đề kinh doanh thực sự của một tổ chức và những nguyên nhân cố hữu (không phải là những triệu chứng) có thể cực kỳ khó khăn, và đôi khi, chỉ một phương pháp sáng tạo sẽ bộc lộ tình hình cơ bản thực sự.

Xem thêm: TIPS – Kinh nghiệm đọc & hiểu báo cáo tài chính nhanh trong 1 phút

Công ty nên triển khai và cung cấp một bảng báo cáo tài chính và báo cáo tổng hợp những hoạt động kinh doanh nội bộ nào?

 • Tích hợp các bảng báo cáo tài chính của công ty với những nhu cầu kinh doanh của tổ chức.
 • Sử dụng dữ liệu tài chính dưới dạng kinh doanh, để nhận ra các vấn đề và những nguyên nhân về kinh doanh trong tổ chức.
 • Sử dụng dữ liệu tài chính và kinh doanh để đưa ra quyết định hiệu quả hơn, hướng tới sự phát triển tích cực.

Sự chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính cơ bản chỉ là điểm khởi đầu để triển khai báo cáo tổng hợp về tài chính và kinh doanh. Nếu bảng báo cáo tài chính được thực hiện cách đúng đắn , thì nó có thể cung cấp thông tin hữu ích về thành tích tài chính trong quá khứ và trạng thái hiện nay của công ty. Tuy nhiên, khi không nhận ra những hoạt động kinh doanh nội bộ (và môi trường bên ngoài) của công ty, và cách thức công ty vận hành, thì riêng việc phân tích tài chính không thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Các vấn đề bên ngoài và kinh doanh nội bộ cần xem xét có thể bao gồm như sau:

 • Phân tích sản phẩm. Bán gì , bán cho ai, những chi phí sản phẩm, và tính chi phí thế nào( những cơ cấu định giá).
 • Cơ sở khách hàng. Ở trong những thị trường gì, bán cho ai, bao nhiêu sản phẩm, phục vụ như thế nào.
 • Dự báo mức tiêu thụ. Bao nhiêu sản phẩm, cho ai, và làm thế nào để bán
 • Các quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Cung cấp cái gì, làm thế nào để cung cấp , hiệu suất sử dụng.
 • Các hệ thống tích hợp. Kinh doanh/tiếp thị, sản xuất, kỹ thuật, tài chính và nhân sự.
 • Các hệ thống lên kế hoạch và lập ngân sách. Các kế hoạch chiến lược, dài hạn, ngắn hạn và chi tiết.

Theo: taca.edu

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *