ĐỌC ĐỂ TRÁNH – Các lỗi thường mắc & mức phạt liên quan đến BCTC kế toán

Theo quy định doanh nghiệp phải nộp hồ sơ Quyết toán thuế đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Mức phạt khi chậm nộp báo cáo tài chính? Doanh nghiệp thường mắc phải những lỗi vi phạm nào cũng như mức xử lý vi phạm trong quá trình lập báo cáo tài chính?

Cuối tháng 3 là thời điểm hết sức quan trọng đối với bất cứ kế toán nào. Có rất nhiều công việc mà kế toán cần làm, nhưng hãy lưu ý các lỗi sai mà kế toán thường mắc sau để tránh lâm vào tình trạng bị phạt.

Một là, những hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính:

a. Mức phạt: 10 đến 20 triệu đồng cho hành vi:

 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
 • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

b. Mức phạt: 20 đến 40 triệu đồng cho hành vi:

 • Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
 • Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

c. Mức phạt: 40 đến 60 triệu đồng cho hành vi:

 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

d. Mức phạt: 80 đến 100 triệu đồng cho hành vi:

 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Hai là, những hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

a. Mức phạt: 5 đến 10 triệu đồng cho hành vi:

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

b. Mức phạt: 10 đến 20 triệu đồng cho hành vi:

 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-C

c. Mức phạt: 20 đến 30 triệu đồng cho hành vi:

 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

d. Mức phạt: 40 đến 50 triệu đồng cho hành vi:

 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Hy vọng các nội dung được TACA cung cấp ở trên sẽ thực sự hữu ích với bạn!

 

Chắc bạn sẽ quan tâm

20 lỗi kế toán thường gặp nhưng bị phạt nặng theo Nghị định 41

IFRS là gì? Chuẩn mực báo cáo IFRS và kiến thức cần biết!

Sự Ảnh Hưởng Của IFRS Đối Với Báo Cáo Tài Chính

TIPS – Kinh nghiệm đọc & hiểu báo cáo tài chính nhanh trong 1 phút

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *