TIPS – Kinh nghiệm đọc & hiểu báo cáo tài chính nhanh trong 1 phút

Chỉ 1 phút nhìn vào các con số, Giám đốc sẽ biết công ty đang làm ăn có lãi hay lỗ và cụ thể, vì sao lại lỗ để điều chỉnh kịp thời thông qua các kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính này.

Tỷ phú Warren Buffer đã từng nói “Việc gì bạn không hiểu rõ thì đừng làm”, nên phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng bắt buộc các chủ doanh nghiệp cần biết để điều hành doanh nghiệp.

1. Báo cáo tài chính gồm những loại nào

Báo cáo tài chính gồm có 3 loại báo cáo quan trọng nhất để chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư hình dung được bức tranh tài chính toàn cảnh của doanh nghiệp.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: cho biết công ty đạt được bao nhiêu doanh số, sử dụng chi phí như thế nào và còn lại bao nhiêu lợi nhuận. Loại báo cáo này có thể được kế toán lập hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

– Bảng cân đối kế toán: cho biết doanh nghiệp đang khỏe hay yếu dựa vào con số thể hiện mối quan hệ giữa số tài sản công ty có với số tiền công ty nợ.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: cho biết dòng tiền vào – ra của doanh nghiệp; khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm và chi tiết các khoản đầu tư của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây sẽ là những kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính nhanh tròn 1 phút, giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo phát hiện các bất thường trên báo cáo.

2. Nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khi đọc báo cáo tài chính, chủ doanh nghiệp cần lưu ý tới 3 con số chính, còn những số liệu khác có thể không cần xem đến.

a. Doanh thu

Doanh thu = Giá sản phẩm * Số lượng sản phẩm bán ra

Như vậy, doanh thu chỉ phản ánh số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ báo cáo mà không xác định được doanh nghiệp đã thu tiền hay chưa.

Theo nhiều chuyên gia, tỷ lệ tăng trưởng 20%/ năm là con số đủ đánh giá công ty có phát triển hay không. Chính vì vậy, việc ghi chép doanh thu chính xác và kịp thời là một công việc vô cùng quan trọng của bộ phận kế toán để xác định công ty có tăng trưởng hay không.

b. Chi phí

Có rất nhiều loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ chi phí cố định, chi phí nguyên vật liệu, giá vốn hàng bán,… Những chi phí này trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Trước khi xác định được chi phí như nào là quá lớn, doanh nghiệp cần lập ra định mức cho các khoản chi phí cụ thể dựa vào các con số trong quá khứ để đảm bảo không vượt quá ngân sách cho phép.

Cắt giảm chi phí là cách thông dụng nhất để làm giảm con số này trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể về việc cắt giảm chi phí để tránh các hậu quả không mong muốn như: nhân viên đình công, chất lượng sản phẩm giảm sút,…

c. Lợi nhuận

Trong phần lợi nhuận, chủ doanh nghiệp cần để ý 2 con số là:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp = ( Lợi nhuận gộp/Doanh thu) * 100%

Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí cố định – Thuế

Doanh nghiệp cần đạt tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận ròng ít nhất 25%/năm thì mới được gọi là có sự phát triển và thành công.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp sẽ cho chủ doanh nghiệp biết khả năng cạnh tranh, kiểm soát chi phí so với đối thủ và cần có các kế hoạch để nâng cao con số này so với mặt bằng chung trong ngành của mình.

3. Kỹ năng đọc bảng cân đối kế toán

Cách kiểm tra bảng cân đối kế toán, chủ doanh nghiệp chỉ cần lưu ý tới 2 lại tài khoản là: 131 và 331

  • Nếu tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ thì đánh giá là tốt.
  • Tài khoản 131 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần tài sản
  • Tài khoản 331 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu

Ngoài ra, ở bảng cân đối kế toán, chủ doanh nghiệp cũng nhìn thấy 4 yếu tố rất quan trọng là:

Lưu ý, để đảm bảo tỷ lệ vay nợ ngân hàng hợp lý trong phần nợ dài hạn của doanh nghiệp, số tiền lãi trả ngân hàng hàng tháng không vượt quá 20% chi phí cố định và tổng nợ ngân hàng < 3 lần lợi nhuận ròng hàng năm công tác.

4. Cách kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ là, chủ doanh nghiệp chỉ cần lưu ý tới 3 lại tài khoản là: 511,131 và 111.

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho người quản lý biết vòng quay luân chuyển của vốn; khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp là nhanh hay chậm và biết chính xác số tiền thực có của doanh nghiệp là bao nhiêu.

Nếu dòng tiền kinh doanh trong kỳ có bị âm, giám đốc cần xây dựng ngay các biện pháp khắc phục bằng cắt cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi phương thức bán hàng…

Với những mẹo trên, chủ doanh nghiệp sẽ dễ dàng phân tích bảng báo cáo tài chính để đánh giá đúng tình hình kinh doanh hiện tại và có các kế hoạch kinh doanh phù hợp trong tương lai.

 

Chắc bạn sẽ quan tâm:

IFRS là gì? Chuẩn mực báo cáo IFRS và kiến thức cần biết!

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *