Ứng dụng IFRS: Giảm chi phí huy động vốn từ thị trường nước ngoài

Việc sử dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) giúp cho việc huy động vốn từ thị trường nước ngoài với chi phí thấp hơn và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài về báo cáo tài chính của doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực kế toán được chấp nhận trên thế giới.

Ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), cho biết trong thời điểm hiện nay, Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đang được đơn vị trình Bộ trưởng Bộ Tài chính và tin tưởng Đề án sẽ được Bộ trưởng phê duyệt trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo tiến độ ban hành trước tháng 12/2019.

Nguồn: Internet 

Khi Đề án được phê duyệt, có rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện, trong đó việc đầu tiên là tổ chức dịch nguyên bản Bộ IFRS, kể cả những nội dung hướng dẫn sang tiếng Việt. “Có thể thấy rằng, việc biên dịch tài liệu là việc làm hết sức nghiêm túc, tuân thủ theo Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế và phải đảm bảo phù hợp với ngôn ngữ, ngữ cảnh và pháp luật Việt Nam”, ông Chính chia sẻ.

Trước đó, ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-BTC Quyết định về việc thành lập Ban biên dịch và Ban soát xét bản dịch IFRS, theo đó Ban biên dịch và Ban soát xét có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy trình của Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế đối với việc dịch thuật; Tổ chức việc dịch thuật và soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phù hợp với tiến độ quy định (Trưởng Ban biên dịch, soát xét bản dịch quy định quy trình biên dịch, soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế); Thành viên Ban biên dịch và Ban soát xét bản dịch thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Stephen Schuster, Chuyên gia tài chính, Giám đốc dự án, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đánh giá quá trình dịch thuật giai đoạn đầu của Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi sang IFRS của Việt Nam.

Ông Stephen Schuster cho rằng, báo cáo tài chính được lập bằng cách sử dụng một bộ chuẩn mực kế toán chung giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ hội đầu tư của mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng IFRS giúp cho việc huy động vốn từ thị trường nước ngoài với chi phí thấp hơn, khi điều đó có thể tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài rằng báo cáo tài chính của họ tuân thủ các chuẩn mực kế toán được chấp nhận trên thế giới.

“IFRS sẽ cung cấp cho các chuyên gia kế toán nhiều cơ hội hơn, vì ngày càng nhiều nơi trên thế giới sử dụng thông lệ chung về kế toán. Tôi chắc chắn ADB và các đối tác phát triển sẽ sát cánh với Việt Nam trong việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”, ông Stephen Schuster chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *