Quỹ IFRS chính thức ra mắt Trung tâm Kiến thức Về Bền vững IFRS

Quỹ IFRS vừa chính thức ra mắt Trung tâm Kiến thức về Bền vững IFRS để hỗ trợ việc sử dụng Tiêu chuẩn ISSB từ năm tới. Trung tâm này đã được khởi động vào Ngày Hành động Khí hậu của COP28 và đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển năng lực của Quỹ IFRS.

ISSB tại COP28

Trung tâm đặc biệt này bao gồm nội dung được phát triển bởi Quỹ IFRS và hơn 100 tài nguyên do các tổ chức bên thứ ba tạo ra. Các tài liệu sẽ được thêm vào theo thời gian để đáp ứng nhu cầu của thị trường và các thực hành mới nổi bật.

Mặc dù trung tâm được thiết kế để hỗ trợ các công ty chuẩn bị thông tin tiết lộ theo Tiêu chuẩn ISSB, nó cũng sẽ là một kho lưu trữ hữu ích cho các nhà kiểm toán, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác muốn nâng cao hiểu biết về Tiêu chuẩn ISSB.

Nguồn lực trên trung tâm bao gồm giới thiệu về Tiêu chuẩn ISSB, hướng dẫn chuyển từ các khuyến nghị của TCFD sang Tiêu chuẩn ISSB và một tập hợp câu hỏi thường gặp (FAQs).

Sự khởi động của trung tâm đồng thời diễn ra với cập nhật của Chứng chỉ Quan trọng về Kế toán Bền vững của Quỹ IFRS (FSA) Cấp độ 1, sẽ được phát hành trong thời gian sớm. Nó đã được cập nhật để phản ánh công việc của ISSB. Cấp độ 1 của chứng chỉ trả phí hai phần này kết thúc bằng một kỳ thi hai giờ kiểm tra hiểu biết về các nguyên tắc và thực hành của thông tin tiết lộ bền vững, giúp thúc đẩy một ngôn ngữ chung về thông tin tiết lộ bền vững.

Quỹ IFRS tập trung vào việc hỗ trợ triển khai Tiêu chuẩn ISSB thông qua các sáng kiến xây dựng năng lực và đang hợp tác với nhiều đối tác để đẩy mạnh công việc này.

Sáng kiến Trung tâm Hành động Hấp thụ Khí hậu của Liên Hợp Quốc – có 134 sàn giao dịch chứng khoán là thành viên – đã phát triển một chương trình đào tạo hướng dẫn các công ty qua quy trình bốn bước để chuẩn bị, điều chỉnh, triển khai và truyền thông thông tin liên quan đến bền vững. Nó đề ra các bước thực tế để xây dựng kỹ năng cần thiết để xác định và tiết lộ rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu và bền vững.

ACCA (Kế toán công chứng Anh quốc) đã thông báo rằng họ đang phát triển một loạt tài nguyên, bao gồm các hướng dẫn và nguồn lực học tập miễn phí và các sáng kiến CPD, để xây dựng năng lực cho 247.000 thành viên của họ. Tiêu chuẩn ISSB sẽ được thêm vào chương trình học của ACCA cho Kỳ thi Chứng chỉ ACCA từ năm sau để xây dựng kiến thức cho thế hệ kế toán viên tương lai. Một loạt các video giải thích của ACCA về IFRS S1 và IFRS S2 hiện đã có sẵn từ Trung tâm Kiến thức về Bền vững IFRS.

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS

Thăng tiến nghề nghiệp với văn bằng ACCA với ưu đãi học phí hấp dẫn

Liên minh Kế toán viên Panafrican (PAFA), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Liên Hiệp Quốc Liên Hiệp Hiệp Hiệp Kế toán (IFAC) cũng đã nhấn mạnh cam kết tiếp tục của họ trong việc triển khai các sáng kiến giáo dục hỗ trợ việc sử dụng Tiêu chuẩn ISSB. Ví dụ, Dự án Báo cáo Bền vững của Panel Quốc tế về Giáo dục Kế toán của IFAC đã khởi động Dự án Báo cáo Bền vững của họ để xem xét, giữa các chủ đề khác, ảnh hưởng của Tiêu chuẩn ISSB đối với Tiêu chuẩn Giáo dục Quốc tế của IFAC.

Tại Ngày Hành động Khí hậu, ISSB tham gia vào việc khai mạc Hội nghị về Hợp tác Xây dựng Năng lực Toàn cầu cho Tài chính Khí hậu do GFANZ thiết lập, là một liên minh các tổ chức cung cấp xây dựng năng lực liên quan đến khí hậu để hỗ trợ các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Là một phần của công việc này, liên minh sẽ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành và tiêu chuẩn toàn cầu mới nổi, chẳng hạn như Tiêu chuẩn ISSB.

Nguồn: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/12/issb-at-cop-28-knowledge-hub/ 

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *