Các Ủy viên của Quỹ IFRS thông báo bổ nhiệm Hội đồng Tư vấn IFRS từ ngày 1 tháng 1 năm 2024

Các Ủy viên của Quỹ IFRS đã xác nhận việc bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn IFRS (Hội đồng Tư vấn). Tất cả các bổ nhiệm này có thời hạn là ba năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2024.

Hội đồng Tư vấn cung cấp lời khuyên chiến lược cho các Ủy viên của Quỹ IFRS, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB). 

Uy-vien-quy-ifrs

Chủ trì của cuộc họp – Bill Coen, Hội đồng Tư vấn bao gồm đại diện từ hơn 50 tổ chức có quan tâm đến báo cáo doanh nghiệp quốc tế và có các nền tảng chức năng và địa lý đa dạng.

Những bổ nhiệm này mang lại nhiều kinh nghiệm kế toán và tính bền vững sẽ mang lại lợi ích cho Hội đồng Tư vấn cũng như các bên liên quan của Quỹ IFRS.

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [Khai giảng IFRS trong tháng 3]

Các tổ chức mới được bổ nhiệm và đại diện của họ

Tổ chức Tên Chức vụ
  Pan African Federation of Accountants (PAFA)   Alta Prinsloo   CEO
  SK hynix   Bangsil Lee   Vice President, Head of ESG Strategy

Các tổ chức tái bổ nhiệm với đại diện mới

Tổ chức Tên Chức vụ
  Investment Company Institute   Glen Yelton   Global Head of ESG, Invesco 
  Ministry of Finance, China   Huihao Shu   Director-General, Accounting Regulatory Department

Các đại diện mới được bổ nhiệm từ các tổ chức đã được bổ nhiệm trước đó

Tổ chức Tên Chức vụ
  Business Europe   Claes Norberg   Director of Accountancy, Confederation of Swedish              Enterprise; Chair of Business Europe Accounting                Sounding Board
  Capital Markets Board of Türkiye   Demet Akmaz Tercan   Senior Expert, Accounting Standards Department
  EFFAS   Jesús López Zaballos    Chair
  International Corporate Governance Network (ICGN)   Jenn-Hui Tan   Board Governor of ICGN; and Chief Sustainability Officer,    Fidelity International
  PwC   Gary Berchowitz   Partner, Global Corporate Reporting

Tái bổ nhiệm của các tổ chức và đại diện

Tổ chức Tên Chức vụ
  EFRAG   Saskia Slomp   CEO
  European Accounting Association (EAA)   Thorsten Sellhorn   Professor of Accounting, Ludwig-Maximilians-                      Universität, Munich, Germany; former President and            Board member of the EAA 
  Individual   Eduardo Flores   Assistant Professor, Accounting and Actuarial Science,        University of São Paulo; Technical Coordinator, Brazilian    Sustainability Pronouncements Committee (CBPS)
  Individual   Tania Wimberley   Head Financial Reporting Issuer Regulation,                        Johannesburg Stock Exchange
  International Organization of Securities Commissions    (IOSCO)   Marie Seiller   Member of IOSCO Committee on Issuer Accounting,            Audit and Disclosures; Chief Accountant at the French        Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  World Bank   Barbara McGowan   Head of Accounting Policy

Các thành viên từ chức khi hết nhiệm kỳ

  • Ian Burger—International Corporate Governance Network (ICGN)
  • Henry Daubeney—PwC
  • Ron Edmonds—Financial Executives International (FEI)
  • Javier du Frutos—EFFAS
  • Kristian Koktvegaard—Business Europe
  • Alan Trotter—Investment Company Institute
  • Sibel Ulusoy Tokgoz—Capital Markets Board of Türkiye
  • Ken Warren—External Reporting Board (XRB)
  • Li Xianzhong—Ministry of Finance, China

 

Nguồn: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/02/ifrs-foundation-trustees-announce-appointments-to-the-ifrs-advisory-council/

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *