Chuẩn mực kế toán IFRS mới sẽ hỗ trợ nhà đầu tư phân tích hiệu quả tài chính của công ty

Hôm nay, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã hoàn thành công việc nhằm nâng cao tính hữu ích của thông tin được trình bày và công bố trong báo cáo tài chính. Chuẩn mực mới, IFRS 18 Trình bày và công bố báo cáo tài chính, sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin minh bạch và có thể so sánh hơn về hiệu quả tài chính của công ty, từ đó tạo điều kiện cho các quyết định đầu tư tốt hơn. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các công ty sử dụng Chuẩn mực kế toán IFRS.

Nắm vững IFRS với 3 khóa học CertIFR, DipIFR và Chuyển đổi BCTC VAS-IFRS [Khai giảng IFRS trong tháng 5]

IFRS 18 đưa ra ba bộ yêu cầu mới nhằm cải thiện hoạt động báo cáo tài chính của các công ty và cung cấp cho các nhà đầu tư cơ sở tốt hơn để phân tích và so sánh các công ty:

Nguồn: ST

Cải thiện khả năng so sánh trong báo cáo lãi hoặc lỗ (báo cáo thu nhập)

Hiện tại không có cấu trúc cụ thể cho báo cáo thu nhập. Các công ty chọn tổng phụ của riêng họ để đưa vào. Thông thường các công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động nhưng cách tính lợi nhuận hoạt động khác nhau giữa các công ty, làm giảm khả năng so sánh.

IFRS 18 đưa ra ba loại xác định về thu nhập và chi phí—hoạt động, đầu tư và tài chính—để cải thiện cấu trúc của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và yêu cầu tất cả các công ty cung cấp các tổng phụ xác định mới, bao gồm cả lợi nhuận hoạt động. Cấu trúc được cải thiện và các tổng phụ mới sẽ mang lại cho các nhà đầu tư một điểm khởi đầu nhất quán để phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty và giúp việc so sánh các công ty trở nên dễ dàng hơn.

Tăng cường tính minh bạch của các biện pháp thực hiện do quản lý xác định

Nhiều công ty cung cấp các thước đo dành riêng cho công ty, thường được gọi là các thước đo hiệu suất thay thế. Các nhà đầu tư thấy thông tin này hữu ích. Tuy nhiên, hầu hết các công ty hiện không cung cấp đủ thông tin để giúp các nhà đầu tư hiểu cách tính toán các thước đo này và cách chúng liên quan đến các thước đo cần thiết trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Do đó, IFRS 18 yêu cầu các công ty công bố giải thích về các thước đo cụ thể của công ty có liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được gọi là thước đo hiệu quả hoạt động do ban quản lý xác định. Các yêu cầu mới sẽ cải thiện tính kỷ luật và tính minh bạch của các biện pháp thực hiện do ban quản lý xác định và khiến chúng phải được kiểm toán.

Nhóm thông tin hữu ích hơn trong báo cáo tài chính

Việc phân tích của nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của công ty sẽ bị cản trở nếu thông tin do công ty cung cấp quá tóm tắt hoặc quá chi tiết. IFRS 18 đưa ra hướng dẫn nâng cao về cách tổ chức thông tin và liệu có cung cấp thông tin đó trong báo cáo tài chính cơ bản hay trong ghi chú hay không. Những thay đổi này dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích hơn. IFRS 18 cũng yêu cầu các công ty cung cấp sự minh bạch hơn về chi phí hoạt động, giúp các nhà đầu tư tìm kiếm và hiểu được thông tin họ cần.

Andreas Barckow, Chủ tịch IASB, cho biết:

“IFRS 18 thể hiện sự thay đổi quan trọng nhất trong việc trình bày kết quả hoạt động tài chính của các công ty kể từ khi Chuẩn mực Kế toán IFRS được giới thiệu hơn 20 năm trước. Nó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin tốt hơn về hiệu quả tài chính của công ty và các điểm neo nhất quán cho phân tích của họ.

IFRS 18 có hiệu lực cho kỳ báo cáo thường niên bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2027, nhưng các công ty có thể áp dụng sớm hơn. Những thay đổi trong báo cáo của công ty do IFRS 18 tạo ra sẽ phụ thuộc vào thông lệ báo cáo và hệ thống CNTT hiện tại của họ.

IFRS 18 thay thế IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính. Nó đưa ra nhiều yêu cầu không thay đổi từ IAS 1. IFRS 18 là đỉnh cao của dự án Báo cáo tài chính cơ bản của IASB.

Nguồn: IFRS

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *