Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn

(TBTCVN) – Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp (DN), nhất là các DN kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không, du lịch, khách sạn, nhà hàng… bị sụt giảm mạnh, đã làm giảm mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Những doanh nghiệp nào nộp thuế lớn nhất Việt Nam?

Cục Thuế Khánh Hòa nhận định, năm 2020 dự kiến hụt thu ngân sách khoảng gần 5.000 tỷ đồng so với dự toán được giao. Ông Lương Văn Ngà – Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa, nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN.

* PV: Dịch Covid-19 có ảnh hưởng thế nào đến công tác thu NSNN trên địa bàn, thưa ông?

– Ông Lương Văn Ngà: Từ tháng 2/2020, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp và lan rộng, tác động mạnh đến hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, việc hạn chế các hoạt động thương mại mua bán cũng như giao thương giữa các nước khiến việc sản xuất kinh doanh đình trệ, nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm ngưng hoạt động. Tình hình này đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế – xã hội nói chung và công tác thu ngân sách của cơ quan thuế thực hiện nói riêng.

Qua rà soát ban đầu về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Thuế Khánh Hòa đã xây dựng được kịch bản giảm thu NSNN trên địa bàn. Theo đó, ước số thu NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sụt giảm khoảng gần 5.000 tỷ đồng so với dự toán được giao. Như vậy, ước số thu năm 2020, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện chỉ đạt khoảng 10.669 tỷ đồng, bằng 66,8% so với dự toán pháp lệnh, giảm 32,3% so với năm 2019 thực hiện.

* PV: Dịch Covid-19 làm chỉ tiêu thu nào bị ảnh hưởng nhất, thưa ông?

– Ông Lương Văn Ngà: Hầu hết các chỉ tiêu thu đều bị ảnh hưởng. Qua rà soát ban đầu, Cục Thuế Khánh Hòa đưa ra nhận định số thu ngân sách bình quân ở các chỉ tiêu thu sụt giảm so với năm 2019 thực hiện từ 15 đến hơn 50%.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương ước giảm 15%; khu vực DNNN địa phương ước giảm 23,3%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước giảm 25,1%; khu vực DN công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước giảm 36,7%. Cùng với đó, các khoản thu về nhà, đất cũng sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, đối với khoản thu tiền sử dụng đất ước giảm 55,6%; đối với khoản thu từ tiền thuê đất ước giảm 61,7%.

* PV: Đến nay, đã có bao nhiêu DN trên địa bàn nộp đơn xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thưa ông, đơn vị có giải pháp gì hỗ trợ DN, hộ kinh doanh phát triển?

– Ông Lương Văn Ngà: Qua số liệu ban đầu, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 1.700 DN nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trong đó, các DN trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch bị ảnh hưởng nặng nhất, tỷ lệ đề nghị gia hạn chiếm tới 33,5%. Tiếp đó là các DN trong lĩnh vực kinh doanh thương mại chiếm 21,6%; DN xây dựng chiếm 13,8%; DN sản xuất, chế biến chiếm khoảng gần 11%. Số thuế xin gia hạn khoảng hơn 238 tỷ đồng.

Đối với khối các hộ, cá nhân kinh doanh đã có 1.211 hộ, cá nhân gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nặng nề nhất là các hộ, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh thương mại chiếm 52,5%; tiếp đến là hộ, cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 16,5%; các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch chiếm 11,7%.

Cục Thuế Khánh Hòa đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế; thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn nợ, hoàn thuế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

* PV: Vậy Cục Thuế Khánh Hòa đã có các giải pháp gì để hạn chế việc giảm thu ngân sách?

– Ông Lương Văn Ngà: Như đã nói ở trên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ước số thu NSNN năm 2020 đơn vị thực hiện chỉ đạt khoảng 66,8% so với dự toán pháp lệnh. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ kết thúc, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh vào NSNN, bù đắp khoản hụt thu. Đồng thời, đơn vị sẽ bám sát tình hình thực tế hoạt động của DN để đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế khi hết thời hạn gia hạn.

Cụ thể, Cục Thuế Khánh Hòa chủ động nghiên cứu xây dựng và thực hiện các đề án chống thất thu về kinh doanh xăng dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng tư nhân, cho thuê tài sản…; tập trung chỉ đạo phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực, ngành nghề không bị hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm bù đắp các khoản hụt thu.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác thu NSNN trên địa bàn; ghi nhận những khó khăn, thiệt hại của các hộ kinh doanh, DN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Riêng đối với những DN không bị ảnh hưởng, hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đơn vị sẽ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra, thu hồi nợ thuế để góp phần tăng thu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng bất động sản, kiểm tra, rà soát quyết toán thuế những năm 2019 trở về trước, kịp thời phát hiện chênh lệch, nhằm giảm lỗ, tăng thu thuế thu nhập DN.

Cùng với đó, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế, giúp người nộp thuế yên tâm sản xuất, kinh doanh; kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn do vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhằm tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, qua đó có số thu từ tiền sử dụng đất và các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

* PV: Xin cảm ơn ông!

Cục Thuế Khánh Hòa chủ động nghiên cứu xây dựng và thực hiện các đề án chống thất thu về kinh doanh xăng dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng tư nhân, cho thuê tài sản…; tập trung chỉ đạo phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực, ngành nghề không bị hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm bù đắp các khoản hụt thu.
Văn Tuấn (thực hiện)
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *