Cải thiện báo cáo lợi nhuận hàng quý cho các bên liên quan

Báo cáo hàng quý tiếp tục là thước đo cho sự thành công tài chính của các công ty đại chúng. Mặc dù SEC yêu cầu các công ty đại chúng phải báo cáo thu nhập của họ bằng cách này, nhưng thông thường, các công ty cung cấp rất ít hoặc không có thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra.

Mặt khác, các cổ đông cũng đang vật lộn để tìm ra sự liên quan trong cách báo cáo tài chính và nhiều hơn thế nữa. Các cố đông muốn có thêm thông tin để hiểu rõ tình thế hiện tại của công ty và hướng phát triển trong tương lai. Ngược lại, những công ty này lại không biết bên liên quan thực sự của họ là ai.

Mặc dù các báo cáo này được chuẩn bị cho các nhà đầu tư, nhưng chúng không bao hàm những đối tượng chính của công ty. Với cách thức giao dịch chứng khoán và quỹ được thực hiện ngày nay, thời gian nắm giữ cổ phiếu trung bình chỉ 22 giây. Vì vậy, mặc dù một công ty đại chúng cần phải trả lời “các nhà đầu tư” của mình, nhưng phần lớn cổ phiếu công ty chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Thay vào đó, một công ty cần xác định các bên liên quan chính của mình và xác định những gì họ muốn biết về doanh nghiệp. Harvard Business Review đã xác định năm câu hỏi chính cần được hỏi để xác định các bên liên quan của công ty với các câu trả lời bắt buộc:

  1. Bên liên quan có tác động cơ bản đến hiệu quả hoạt động của tổ chức bạn không? (Có)
  2. Bạn có thể xác định rõ ràng những gì bạn muốn từ bên liên quan của bạn không? (Có)
  3. Cả hai bên có nỗ lực xây dựng mối quan hệ này không? Nghĩa là bạn có muốn phát triển mối quan hệ này không? (Có)
  4. Bạn có thể tồn tại mà không có hoặc dễ dàng thay thế bên liên quan? (Không)
  5. Bên liên quan đã được thừa nhận thông qua một mối quan hệ khác chưa? (Không)

Trong trường hợp điển hình, công ty sẽ cân nhắc những câu hỏi này và nhận thấy bên liên quan gồm ba nhóm người – nhân viên, khách hàng và những người nắm giữ cổ phiếu lâu dài nhưng có quyền lực hiếm hoi, còn được gọi là chủ sở hữu. Đây là những cá nhân thực sự cần được đề cập trong một báo cáo tài chính.

Khi một công ty biết mình đang nói chuyện với ai, họ bao gồm những ai? Bảng cân đối kế toán và mọi thứ khác theo yêu cầu của SEC sẽ không biến mất. Nhưng điều gì có thể cải thiện báo cáo tài chính để có những con số thể hiện hướng đi của doanh nghiệp?

Dưới đây là một số cách mà một công ty có thể trao đổi với các bên liên quan thực sự của mình trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và các yêu cầu của báo cáo tài chính:

  1. Cập nhật thường xuyên hơn

Những người thực sự quan tâm đến một doanh nghiệp muốn có được thông tin nhiều hơn bốn lần một năm. Có lẽ việc “kiểm tra” hàng tháng phản ánh những gì đã làm và những gì đang được thực hiện sẽ có lợi cho bên liên quan.

  1. Bao gồm các nội dung ngoài có liên quan

Bất kỳ ai đã từng đọc báo cáo thu nhập đều biết rằng phần mở đầu của báo thể hiện các xem xét nghiêm ngặt về các  con số (doanh thu, chi phí, tỷ lệ, v.v.). Điều này là quan trọng nhưng nó không cho biết cụ thể những gì đang diễn ra với doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin thực tế – đang bán những gì, cần trợ giúp điều gì, các hoạt động của nhân viên và những sự kiện nổi bật đang diễn ra, cập nhật các thông tin mới và thú vị. Các nguồn dữ liệu về các hoạt động phi tài chính, có thể giúp cải thiện việc ra quyết định bên trong, bên ngoài và các vấn đề quan trọng khác.

  1. Xác định các chỉ số hoạt động quan trọng

Mỗi doanh nghiệp đều có những điểm khác biệt quan trọng ngoài báo cáo lãi/ lỗ. Một công ty nên xác định đó là gì và báo cáo về nó thường xuyên. Điều này sẽ giúp xác định thành công và thất bại một cách hữu hình hơn.

  1. Cho biết điều gì đang thay đổi và những gì sắp diễn ra tiếp theo

Các bên liên quan sẽ muốn biết điều gì đang xảy ra và đang được phát triển tại công ty. Điều này là quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức với sự hỗ trợ từ những người quan tâm đặc biệt.

  1. Ghi nhớ việc Quản lý Rủi ro

Thông qua tất cả báo cáo mới này, một công ty vẫn cần nhớ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một tổ chức giao dịch công khai. Bất kỳ điều gì hướng tới tương lai cần được công bố cho tất cả các cổ đông theo đúng qui định.

Những thay đổi nhỏ trong báo cáo tài chính có thể mang lại kết quả lớn cho các bên liên quan chính yếu của công ty và chính nó. Một báo cáo thể hiện nhiều hơn thay vì chỉ trình bày các con số sẽ có ý nghĩa cho cả ngắn hạn và dài hạn.

Giuseppe Barone

Nguồn IMA

Để xem bài gốc, vui lòng Bấm vào đây

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *